Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium on loonud ametnikele halduskoormuse hindamise veebikeskkonna hkm.mkm.ee

Kalkulaator võimaldab välja arvutada õigusaktide ja nende muutmisega kaasneva ajalise ja rahalise kulu sihtrühmale ehk halduskoormuse. Lisaks saab vaadata ja kasutada varasemate uuringute tulemusi.

Parema ülevaate saamiseks veebitööriista võimalustest on teile abiks järgnev videomaterjal.