Halduskoormuse mõõtmine

Kalkulaator

Valdkond
Õigusakt
Infokohustus
Segmendi mõõtmine
Töötaja tüüp
Töötasu
EUR tunnis
Kohustuse täitmise sagedus *
korda aastas
Kohustuse täitjate üldkogum *
kohustuse täitajate arv
Püsikulu %
kulu, mis ei sõltu kohustuse täitmisest
Toimingud: Aeg (minutites)   Koormus EUR   Osa kogukoormusest(%)
Infokohustusega tutvumine
0
0
Infokohustuse kohta koolituse/teavituse läbiviimine
0
0
Olemasolevate andmete hankimine
0
0
Olemasolevate andmete töötlemine ja muutmine
0
0
Uute andmete tootmine
0
0
Teabematerjali koostamine
0
0
Ankeetide/tabelite jms täitmine ning protokollimine
0
0
Dokumentide redigeerimine, paljundamine
0
0
Teabe sisestamine
0
0
Andmete edastamine
0
0
Seadmete ja tarvikute ostmiseks kuluv aeg
0
0
Muu
0
0
Koosolekute pidamine
0
0
Andmete kontroll
0
0
Ajakulu kokku (minutites)
 0
Seadmete maksumus EUR
Koormus EUR Osa kogukoormusest(%)
0 0
Konsultatsiooni maksumus EUR
0 0
Ühe ettevõtte koormus EUR 0
Uus halduskoormus kokku EUR 0
Vana halduskoormus kokku EUR 0
Halduskoormuse muutumine (%) 0
Märkused
* - Kohustuslik